U bent hier:  Voorpagina  /  Ouderen en Vrouwen
Inhoudsopgave
- Algemene informatie
- Actueel
- Activiteiten
- Platforms
- Overleg
- Vertegenwoordigers

 

Algemene informatie

Het cluster Vrouwen en Ouderen binnen de WMO-raad wordt gevormd door de leden van het Vrouwen Platform Hof van Twente en het Senioren Platform Hof van Twente. De leden van deze organisaties vormen een doorsnede van de vrouwen en ouderen binnen de Hof van Twente. 

 

Actueel

Belangrijk voor de leden van het cluster zijn de voorlichting van en het overleg met de gemeente.

Op dit moment zijn het vervoer en de huishoudelijke hulp actuele zaken .

Verder zijn daar natuurlijk de kortingen op allerlei subsidies van organisaties en verenigingen.

De bezuinigingen op de uitvoering van de WMO zijn ook zeer zorgwekkend.

 

Activiteiten

 

Platforms

 De leden van het Vrouwen Platform Hof van Twente zijn.

 

Bentelose Vrouwenvereniging

Hervormde Vrouwengroep Diepenheim en Markelo

Katholiek Vrouwengilde Goor

NBvP Vrouwen van Nu Diepenheim, Goor en Markelo

Vrouw Aktief Hengevelde

Zij Actief Goor 

 

De leden van het Senioren Platform Hof van Twente zijn.

 

Ouderenvereniging Delden, Markelo en Goor aangesloten bij NBvON

Ouderenvereniging Diepenheim aangesloten bij ANBO

KBO Bentelo, Delden en Hengevelde

PCOB Delden

 

Overleg

Het Senioren Platform houdt maandelijkse bijeenkomsten, terwijl het Vrouwen Platform halfjaarlijks overleg voert.

 

Vertegenwoordigers

Het cluster wordt binnen de WMO-raad vertegenwoordigd door

dhr. Wim van Dam

mevr. Carla Hamstra